Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Współpraca:


Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "Psyche” nawiązuje liczne kontakty i współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami o podobnym charakterze, które, podobnie jak nasze Stowarzyszenie, pracują na rzecz osób chorych psychicznie.

Pierwsze, bardzo ważne dla nas kontakty nawiązaliśmy jeszcze przed zarejestrowaniem naszego Stowarzyszenia z krakowskim Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne”. Nasi przedstawiciele brali udział w organizowanych tam konferencjach i warsztatach. Spotkaliśmy się z życzliwością i pomocą, dzięki czemu doszło do założenia naszego Stowarzyszenia.

Po dokonaniu rejestracji nawiązaliśmy współpracę ze Śląskim Stowarzyszeniem „ Ad Vitam Dignam”, które od początku wspierało nasze działania. Współpracujemy również z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Katowicach i działającym na jego terenie Inkubatorem Przedsiębiorczości, dzięki któremu braliśmy udział w szkoleniach.

W dniu 30.06.2011 r. Śląskie Stowarzyszenie Rodzin „PSYCHE” podpisało Deklarację Współpracy, na rzecz osób po kryzysie psychicznym i ich otoczenia, której stronami są:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  2. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
  3. Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”
  4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Wymagających Wsparcia w Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Dzwonek”
  5. Centrum Społecznego Rozwoju

„Misją partnerstwa jest prowadzenie działań na rzecz stworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju osób po kryzysie psychicznym oraz ich otoczenia, zapewniając interdyscyplinarny charakter form pomocy w oparciu o współpracę międzysektorową prowadzącą do inkluzji społecznej”.

Partnerstwo ma być realizowane poprzez inicjowanie programów, projektów, przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Jako organizacja ponadlokalna, skupiająca członków nie tylko z Katowic, nawiązaliśmy również współpracę z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i podległym mu Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.


2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!